Архив от дата:

.


Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Бургас Димитър Николов представиха услугата „Патронажна грижа“Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и кметът на Община Бургас Димитър Николов представиха услугата „Патронажна грижа“, която от 1 септември ще се предоставя в Бургас. Общината спечели проект на стойност над 568 хил. лв., с който ще обхване 241 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. За реализирането на проекта Община Бургас ще наеме 31 специалисти, сред които медицински сестри, рехабилитатори, социални работници, психолог. По проекта ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги в домовете на нуждаещите се.

 

„Целта на тази социална услуга е да стигнем до самотни възрастни хора и хора с увреждания, за да им помогнем в ежедневието. Има хора, които изпитват затруднения да се придвижат до поликлиники, имат нужда от медицинска грижа или помощ в дома си. С услугата „Патронажна грижа“ няма да има нещо, от което те да имат нужда и ние да не можем да го изпълним“, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов. Той призова хората, които имат нужда от социална и здравна помощ, да заявят желанието си в общината.

 

Зам.-министър Русинова определи „Патронажната грижа“ като навременна за България, тъй като в голяма част от общините има възрастни хора, които живеят самотно и трудно стигат до болнично заведение. Тя уточни, че единственото ограничение е социално-здравните услуги да се предоставят до 2 часа на ден. Русинова заяви още, че очаква през следващия програмен период 2021-2027 г. бюджетът на ОПРЧР да бъде увеличен със 70%. „Нашето настояване пред Европейската комисия ще бъде поне 50% от средствата, които се предвиждат от Европейския социален фонд за следващия програмен период, да бъдат насочени към социални дейности. Това са близо 2 млрд. лв.“, уточни зам.-министърът.

 

По-късно през деня Зорница Русинова откри Националния форум „Социални услуги - медуинституционално партньорство - предизвикателства и добри практики“, който се организира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО), съвместно с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Община Бургас.Тя припомни, че бюджетът за социални дейности за 2019 г. е увеличен с 30% в сравнение с предходната година. „Не само нуждите на хората са нараснали, но и услугите, които се предоставят. Хората, които работят на терен, могат да ни дадат правилната рецепта за усъвършенстване на законодателството в социалната сфера“, обърна се тя към участниците във форума. Тя допълни, че със Закона за социалните услуги се въвеждат промени, сред които разграничаване на социалното подпомагане от социалните услуги, изготвяне на Карта на социалните услуги, промяна в начина на финансиране на услуги, обучение и супервизия за специалистите в социалната сфера и др.

 

По време на форума общините от област Бургас подписаха меморандум за сътрудничество. Кметът на Община Бургас Димитър Николов коментира, че с меморандума ще се увеличат възможностите за надграждане на проектите на отделните общини. Документът дава възможност на една община да делегира дейности на друга община, ако не разполага с капацитет за качествено предоставяне на определени услуги.

 

По време на посещението си в Бургас зам.-министър Русинова посети Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Тя уточни пред майките на деца с увреждания, че експертна група към МТСП вече е гласувала промени, с които услугите в Центъра ще могат да се ползват и от младежи. Планираният капацитет на Дневния център е за 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Зам.-министър Русинова заяви, че очаква Община Бургас съвсем скоро да е готова с проекта си по операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ на ОПРЧР. Според нея Дневният център има реални възможности да започне да функционира от м. септември 2019 г. Зам.-министър Русинова, кметът на Община Бургас Димитър Николов и майките на деца с увреждания обсъдиха и възможностите за наемане на специалисти, които да работят в центъра. 

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България