Вицепремиерът Лазаров: Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври е 123 лева

Вицепремиерът Лазаров: Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври е 123 лева

„Средното увеличение след преизчисляването на пенсиите за трудова дейности от 1 октомври е 123,71 лв. или 15,2%“. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на парламентарния контрол. 

Данните на Националния осигурителен институт показват, че в резултат на преизчисляването увеличение на дохода от пенсии са получили 894 249 души или 45,3% от общия брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност. Най-голямо процентно увеличение  са получили хората с пенсии, отпуснати до 2009 г. включително. То е най-високо за пенсиите, отпуснати през 2008 г.  – 23,3%.

„Около 70% от пенсионерите (623 888) са получили увеличение над 50 лв., а хората с повишение  с по-малко от 1 лев са едва 0,6%“, посочи министър Лазар Лазаров.
Той обясни, че за 54,7% от пенсионерите с пенсии за трудова дейност, сумата след преизчислението е била по-неблагоприятна от тази, изплащана през предходния месец, поради което размерите им остават на нивото от месец септември.

Общият брой на пенсионерите, получаващи пенсии от държавното обществено осигуряване към 1 ноември 2022 г., е 2 033 988. Хората с пенсия (с включени добавки към нея), които са под линията на бедност за 2022 г. (413 лв.) са 306 460 или 15,1% от общия брой на пенсионерите. Това са пенсионери, които получават наследствени пенсии, пенсии за осигурителен стаж и възраст с непълен стаж, пенсии за инвалидност поради общо заболяване с намалена работоспособност между 50 и 70 на сто, пенсионери със стаж и в други държави, както и хора, получаващи пенсии, които не са свързани с трудова дейност. 

Министър Лазаров подчерта, че пенсионерите с най-ниски доходи получават активна подкрепа по различни програми за социално подпомагане. По-голямата част от тях са с доход, който им осигурява достъп до месечни помощи, целеви помощи за отопление и други видове подкрепа. Те са сред групите, които са подкрепяни по линия на европейските програми с хранителни продукти, топъл обяд, социални услуги в домашна среда и други.  Значителен дял от хората с пенсия под линията на бедност получават финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания. В резултат на увеличението на линията на бедност през 2023 г. от 413 на 504 лв., от 1 януари тя ще се увеличи с 22%.

Министър Лазаров посочи, че прогнозните разходи за пенсии през 2023 г. са 19,2 млрд. лв. – с 3,7 млрд. лв. или с 23,9% повече спрямо средствата, предвидени за 2022 г. Разходът за пенсии през 2023 г. се очаква да бъде около 11,1% от прогнозния БВП за същата година, добави той.

важна информация