За Проект „Красива България”

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА

       Малък пилотен Проект, наречен “Красива София”, стартирал през 1997 г. със съвместно финансиране от Столична община и ПРООН, вдъхнови концепцията за “Красива България”.

       Първата фаза стартира благодарение на финансовата помощ на Европейския съюз (ЕС) и ПРООН през 1998 г. пилотната инициатива се разшири в пет града. Със средства от ЕС, от правителствата на Швейцария, Испания, Холандия, Канада и Великобритания, както и от ПРООН и участващите общини, през 1999 г. Проектът се разшири в 13 града.

       През втората фаза (септември 1999 г. – февруари 2001 г.) ударението се измести от спешна социална помощ в посока към подпомагане присъединяването на България към Европейския съюз и изграждането на капацитет у централните и местните власти за управление на предприсъединителни фондове на Европейския съюз. Наред с това малките и средни фирми получиха подкрепа от Проекта и той се наложи като модел за спазване на здравословните и безопасни условия на труд и за високо качество на строителните работи.

        Третата фаза на Проекта започна през октомври 2000 г. в 21 общини, като впоследствие се разширява и в момента действа на територията на цялата страна в над 120 общини.

        Четвъртата фаза на Проекта се изпълнява самостоятелно от МТСП от края на 2005 г., като продължава своята дейност и днес.