Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи общините възможностите да кандидатстват по различни мерки, които ще бъдат финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР 2021-2027), Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за храни и основно материално подпомагане. „Общините са един от основните ни бенефициенти по инструментите за подпомагане, които Министерството на труда и социалната политика предстои да реализира през следващите години“, каза тя по време на регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападен район. 

По време на дискусията заместник-министър Наталия Ефремова представи три отворени за кандидатстване процедури по ПРЧР, по които общините могат да подават проекти – „Грижа в дома“, „Укрепване на общинския капацитет“ и „Бъдеще за децата“. Тя подчерта, че чрез реализирането на програмата се предвижда всеки седми българин да бъде обхванат с мерки, които да допринесат за по-добър и по-качествен живот.

Внимание бе отделено и на изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето и отворената за кандидатстване мярка „Бъдеще за децата“, по която общините могат да подават проекти като доставчици на социални услуги за деца. „Идеята на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за детето е здравната, образователната и социалната системи заедно да подкрепят децата от най-уязвимите групи и всички деца, които по някакъв начин са застрашени или в риск“, заяви Ефремова. 

Тя подчерта, че  операциите по ПРЧР, които са планирани за 2023 г., са свързани основно с развитието на пазара на труда и подкрепа на заетостта. Общините ще имат възможност да кандидатстват или като работодатели, или през Агенцията по заетостта. Сред мерките, които предстоят да бъдат пуснати, са „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ с бюджет от 55 млн. лв., „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ с бюджет от 30 млн. лв., „Устойчива заетост за лица в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лв., „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ с бюджет от 22 млн. лв. и „Младежка заетост +“ с бюджет от 80 млн. лв. Ефремова припомни, че общините все още могат да кандидатстват и по проект „Нова възможност за младежка заетост“, който се изпълнява от Агенцията по заетостта. 

Заместник-министърът разясни възможностите финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията „Модернизация на дългосрочната грижа“ е с бюджет от над 700 млн. лв. и е разделена в три процедури. Първата процедура от тях е с бюджет от 189,8 млн. лв. и е свързана с обновяването на 82 резидентни услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Втората мярка е с бюджет от 215 млн. лв. и по нея ще бъде повишена енергийната ефективност в 840 съществуващи социални услуги. По третата процедура, която е с бюджет от 331 млн. лв., ще бъдат изградени 125 нови социални услуги за резидентна грижа за хора с увреждания и 125 нови съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания. 

Общините могат да кандидатстват и по Програмата за храни и основно материално подпомагане. В програмния период 2021-2027 г. продължава подпомагането с хранителни продукти и хигиенни материали и е осигурена непрекъсваемост на предоставянето на „Топъл обяд“ за най-нуждаещите се. Предвидено е раздаването на пакети за 10 000 новородени деца от бедни семейства и осигуряване на здравословно хранене чрез Детска кухня за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, които са от семейства обект на социално подпомагане.

важна информация