Зам.-министър Машова: МТСП ще подкрепи със 100 млн. лв. подобряването на условията на труд за работещите

111-2С бюджет от 100 млн. лв. по мярката „Адаптирана работна среда“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще бъдат подкрепени предприятията в усилията им за подобряване на условията на труд и осигуряване на по-безопасната работна среда. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова по време на регионалната работна среща на ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) в Бургас с представители на институции, социални партньори и работодатели. Инициативата е част от информационната кампания за превенция на трудовия травматизъм „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“, организирана от ИА ГИТ с подкрепата на МТСП. 

Заместник-министърът отбеляза, че срокът за кандидатстване по мярката вече е приключил. „Реалното изпълнение на дейностите по проектните предложения, които бъдат одобрени, ще помогне на предприятията да посрещнат по-подготвени новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа“, посочи тя. И допълни, че сред възможните дейности, финансирани по Програмата, са инвестициите в повече предпазни средства и работно облекло, осигуряване на нови социални придобивки, възможности за спорт и отдих, психологическа подкрепа, хранене и др. 

Заместник-министър Машова акцентира и върху осигурения ресурс за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести по линия на Фонд „Условия на труд“ към Министерството. Тя припомня, че максималният размер на средствата за финансиране на едно предложение е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението му, но не повече от 100 000 лева.

„Целта на кампанията е да работим заедно за създаване на такава култура на превенция за безопасност на труда, благодарение на която нито един работещ няма да остане завинаги на работното си място“, отбеляза изпълнителният директор на ИА ГИТ инж. Екатерина Асенова. 
 
По-рано през деня заместник-министър Гинка Машова се срещна с местните структури и социалните работници от Агенцията за социално подпомагане в Бургас. По време на работната среща бяха обсъдени темите за подобряване на условията на труд и мотивацията на служителите, по-качественото обслужване на гражданите, подробности около законодателната рамка в областта на социалната подкрепа, грижата за децата и семействата и др.

важна информация