Зам.-министър Мингов: Планираме 500 000 човека да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

Зам.-министър Мингов: Планираме 500 000 човека да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) планира 500 000 безработни и заети да придобият дигитални умения до средата на 2026 г. с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов на икономически форум, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) на  тема „Устойчиво икономическо развитие“. 

В рамките на проекта МТСП ще разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове. Планирано е създаването на 760 дигитални клуба, които да разполагат и с оборудване за онлайн обучение на хора в неравностойно положение.

Проф. Мингов подчерта, че повишаването на качеството на работната сила, на дигиталните умения на хората и засиленото използване на цифровите технологии в процеса на обучение са сред основните приоритети на националната политика по заетостта. „В тази връзка чрез Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 още 160 000 човека ще получат специфични обучения за придобиване на цифрови умения“, каза заместник-министър Мингов. Около 100 000 човека, които имат дигитални умения, но нямат сертификат, ще имат възможност да ги сертифицират. 

Той изтъкна, че „инвестирането в повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила е ключов приоритет, насочен към насърчаване на приобщаващо възстановяване и подпомагане на цифровия и екологичния преход. Човешкият капитал е най-голямото богатство и най-ценният ресурс за постигане на устойчиво икономическо развитие“.
Заместник-министър Емил Мингов посочи, че Стратегията за корпоративна социална отговорност, разработена от министерството, също цели да насърчи компаниите да подобряват условията на труд и да инвестират в развитието на своите служители. По този начин фирмите се ангажират и със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие.

Той призова представители на компаниите, участващи във форума, за продължаване на сътрудничеството между държавата и частния сектор за повишаване ма конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката. „Нека заедно да продължим подкрепата на мерките в образованието, уменията и ученето през целия живот“, заключи заместник-министър Емил Мингов.

важна информация