Започва изплащането на добавка за компенсиране на разходи за отопление за над 320 000 семейства с деца

Започва изплащането на добавка за компенсиране на разходи за отопление за над 320 000 семейства с деца

Над 320 000 семейства с деца ще получат след 20 септември 2023 г. добавка в размер на 148,35 лв. за компенсиране на вече направени разходи за отопление през миналия отоплителен сезон. За целта са осигурени над 49.3 млн. лв. по проект „Подкрепа за уязвими семейства – SAFE“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП).


„С тази подкрепа се компенсира размерът на инфлацията, свързан с разходи за електроенергия и топлоенергия, които уязвимите домакинства вече са извършили през изминалия отоплителен сезон. Мярката допълва пакета от социални мерки на Министерството на труда и социалната политика, които са насочени към семейства с деца“, обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов на брифинг за представяне на резултатите по проекта.


„Право на подкрепа имат всички семейства, които в периода от 01 април 2022 г. до 31 март 2023 г. са получавали месечни помощи за дете, но не са имали право на подпомагане за отопление. Това са уязвими семейства, които не са попаднали нито в основната, нито в допълнителните целеви групи, подкрепени през миналия отоплителен сезон“, уточни заместник изпълнителният директор на АСП Таня Михайлова, която е ръководител на проекта. 

Тя допълни, че не е необходимо семействата да предприемат нищо, за да получат средствата, тъй като ще бъдат селектирани автоматично от служителите на АСП на база правото им да получават т.нар. детски надбавки за съответния период. Над 750 служители на Агенцията за социално подпомагане са мобилизирани да установят семействата, които имат право на допълнителната помощ. „Около 290 000 от тях, които получават детските надбавки по банков път, ще получат сумата веднага. За останалите тя ще бъде депозирана в пощенските клонове. Нашите служители имат ангажимент да се свържат със семействата и да ги информират за възможността да я получат“, обясни Михайлова.

важна информация