Заповеди

Заповед № РД-01-169 от 03.07.2024 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал.3 и чл. 3, ал. 1,3 и 6 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2024 г. - 31 март 2025 г.

 

Заповед № РД-01-207 от 05.07.2023 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал.3 и чл. 3, ал. 1,3 и 6 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2023 г. - 31 март 2024 г.

 

Заповед № РД-01-228 от 19.07.2022 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал.3 и чл. 3, ал. 1,3 и 6 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2022 г. - 31 март 2023 г.

 

Заповед № РД-01-191 от 08.07.2021 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал 3 и чл. 3, ал. 1 и 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2021 г. - 31 март 2022 г.

 

Заповед № РД-01-13 от 07.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл.2, ал.3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отоплениие за отоплителен сезон 1 ноември 2020 г. - 31 март 2021 г.

 

Заповед № РД01-480 от 10.07.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на корекционен коефициент по чл.2, ал.3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. и определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2019 г. - 31 март 2020 г.

 

Заповед № РД01-594 от 18.07.2018 година на министъра на труда и социалната политика за определяне на месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2018 година - 31 март 2019 година

 

Заповед №РД01-206 от 23.03.2017 година на министъра на труда и социалната политика относно утвърждаване списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарените храни.

 

Заповед № РД01-540 от 24.07.2017 година на министъра на труда и социалната политика за определяне на месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2017 година – 31 март 2018 година

 

Заповед № РД01-464 от 21.07.2016 година на министъра на труда и социалната политика за определяне на месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2016 година – 31 март 2017 година

 

Заповед № РД 01-908 от 16.11.2015 г. на зам.министър-председателя и министър на труда и социалната политика за определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2015 г. - 31 март 2016 г.

 

Заповед № РД 01-780 от 05.11.2014 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2014 г. – 31.03.2015 г.