142 ОБЩИНИ ИСКАТ ДА ПОДКРЕПЯТ С ТОПЪЛ ОБЯД НАД 37 500 НУЖДАЕЩИ СЕ

topylobqd

142 общини са подали проекти в Агенцията за социално подпомагане за подкрепа на 37 522 възрастни, хора с увреждания  и с ниски доходи по операция  „Топъл обяд в условията на COVID-19“ до края на декември 2020 г., когато приключи първият етап на кандидатстване по процедурата.

Вторият етап за подаване на предложения изтича в края на януари 2021 г., а от Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане обясниха, че  осигуреният ресурс е достатъчен, за да се предостави топъл обяд на около 50 000 лица, попаднали в тежко социално положение, включително и заради кризата, предизвикана от коронавируса. Средствата за финансиране на проектите ще бъдат възстановени от инициативата на Европейската комисия  за преодоляване на последствията от кризата - механизмът REACT-EU.

Партньори по операцията „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ могат да бъдат общини или райони на общини. Задължително е в рамките на предоставянето на топъл обяд лицата да бъдат подкрепени и чрез мерки за тяхното социално включване. Чрез тях те могат да бъдат насочени към ползване на други социални и здравни услуги, да им се осигури подслон, ако са бездомни лица, да  получат подкрепа за управление на семейния бюджет, да се консултират за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки. 

Предвидено е с топъл обяд да бъдат подкрепени лица без доходи или с такива под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната. В целевите групи са още хора,  които са в рискова група от неблагоприятно протичане на инфекцията, поставени са под карантина и нямат близки, които да се погрижат за тях или е установено, че имат нужда от допълнителна подкрепа, за да задоволят основните си жизнени потребности.

важна информация