Контакти

 

Адрес: София 1051, ул. Триадица №2

 

 

  Пресцентър
Телефон: +359 2 8119 432
Факс: +359 2 986 13 18
Е-mail: press@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 443
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
E-mail по политики: mlsp@mlsp.government.bg
E-mail за заявления за
административни услуги,
вкл. подписани с КЕП:


e-uslugi@mlsp.government.bg

 

 

важна информация