Stanislav Yanakiev

Stanislav Yanakiev

Unknown

Nothing to see

Stanislav.Yanakiev@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Деница Сачева: Работата на социалните работници е професия на бъдещето

Деница Сачева: Работата на социалните работници е професия на бъдещето

„Професиите, свързани със социална работа, медицински грижи и здравеопазване, са професии на бъдещето, при които ще има нужда от все повече кадри на пазара на труда. Ако за други професии бихме могли да внасяме работна сила от чужбина, то учителите и социалните работници трябва да са наши кадри, защото от тях се изисква много добро познаване на езика, социалната и култур

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Тя подчерта ролята на международните трудови стандарти и тристранния диалог за преодоляване на неравенствата и осигуряване на достоен труд и социална справедливост.

важна информация