БЛИЗО 23 000 СЕМЕЙСТВА ПОЛУЧИХА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

black-and-white-connected-hands-love-265702

Близо 23 хиляди семейства вече са получили помощ за отглеждане на деца до 14 години, които учат от разстояние. По данни на Агенцията за социално подпомагане към 29 декември са изплатени над 20 млн. лв. Най-много средства са получили родители от областите Пловдив, Благоевград, София-град, Бургас и Русе.

До момента подадените заявления са 41 967. От тях одобрени са  24 257, а 11 327 предстои да бъдат разгледани. Социалните работници подхождат индивидуално към всяка молба и при липса на даден документ или технически пропуски и грешки се обаждат на кандидатстващите родители, за да бъдат навременно отстранени неточностите. Това се прави с цел повече хора да могат да се възползват от помощта. 

Семействата с едно дете могат да получат максимум 610 лева на месец, а с две или повече 915 лв. Средно всяко семейство е получило по около 900 лв. за времето, в което децата са се обучавали в дистанционна форма.

От помощта могат да се възползват родители, които са в неплатен отпуск, останали без работа поради пандемията и самоосигуряващи се лица с прекъсната дейност. До 31 януари 2021 г. семействата могат да я комбинират с компенсацията за работници от затворени бизнеси, като пари по двете мерки не могат да бъдат  отпуснати на един и същ родител.

Помощта за семействата с деца до 14 години ще продължи през цялата 2021 г., като за целта от държавния бюджет са разпределени 73 млн. лв.

важна информация