Контакти

Адрес: София 1051, ул. „Триадица“ №2

 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ: 0800 88 001

ТЕЛЕФОНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДЕЛОВОДНИ СПРАВКИ: +359 2 8119 412; +359 2 8119 443;

е-mail по политики: mlsp@mlsp.government.bg

е-mail за заявления за административни услуги, вкл. подписани с КЕП: e-uslugi@mlsp.government.bg

 

ПРЕСЦЕНТЪР (ЗА МЕДИИ):

Телефон: +359 2 8119 432

е-mail: press@mlsp.government.bg