До 14 ноември е кандидатстването за еднократна помощ за отопление от 400 лв.

До 14 ноември е кандидатстването за еднократна помощ за отопление от 400 лв.

Кандидатстването за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление от 400 лв.  продължава до 14 ноември. Заявления ще се приемат през следващите две седмици в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат хората и семейства, които не са подавали заявление за отпускане на помощта в периода от 1 юли до 31 октомври. Същото право имат и хората, които са получили отказ за отпускане на помощ за отопление поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно, без да е необходимо повторно подаване на документи. 

Повече информация за условията на помощта може да бъде намерена на: https://www.asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/zapochva-priem-na-zayavleniya-za-dopulnitelna-ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie-ot-400-leva/ .

важна информация