Документи

Документи за кандидатстване - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

Документи за отчитане - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

РЪКОВОДСТВО - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Целева програма за отпускане на средства за социална подкрепа - 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  ДСП - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ  ЗА ОТЧИТАНЕ - ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ДСП - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО по ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ДСП - 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО по КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО ПО КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ - Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги - 2023-2024 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги - 2023-2024 г. 

РЪКОВОДСТВО ПО Целева програма ХРАНИ - 2023 -2024 г.