Документи

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. СЛЕД РЕШЕНИЕ НА УС №6 ОТ 06.06.2024 год., поради отказване на община Стралджа и включване на община Ябланица като първа резерва

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г.

Заповед относно увеличаване бюджета на Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

 

Списък на класираните проектни предложения по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ - 2024 г.

ЗАПОВЕД №РД01-43/01.07.2024

 

Документи за кандидатстване - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

Документи за отчитане - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

РЪКОВОДСТВО - Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“ 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Целева програма за отпускане на средства за социална подкрепа - 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  ДСП - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ  ЗА ОТЧИТАНЕ - ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ДСП - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО по ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ДСП - 2024 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО по КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

РЪКОВОДСТВО ПО КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ - Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги - 2023-2024 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧИТАНЕ - Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги - 2023-2024 г. 

РЪКОВОДСТВО ПО Целева програма ХРАНИ - 2023 -2024 г.