МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва публично обсъждане как  Агенцията за  хората с увреждания (АХУ) към министъра на труда и социалната политика да се преструктурира в Държавна агенция (ДАХУ) към Министерския съвет по най-ефективния за хората начин.  За целта е разработена кратка анкета, в която е представена настоящата концепция за преструктурирането.


На този етап предложенията за изменения и допълнения на Закона за хората с увреждания в контекста на предстоящото институционално преобразуване се основават на разбирането за делегиране на правомощия на новата Държавната агенция за хората с увреждания (ДАХУ) по начин, който да ѝ позволи да служи като междусекторна платформа за координация на разработването и прилагането на политики, програми, законодателни и институционални промени, отнасящи се до и свързани с хората с увреждания.


В анкетата са представени основни функции на АХУ, за които се предвижда да продължат да се изпълняват и от ДАХУ, както и тези, които се планира да  бъдат прехвърлени на други агенции към министъра на труда и социалната политика със сходни правомощия. Анонсирани са и нови ангажименти, които се предвижда да бъдат възложени на бъдещата Държавна агенция.


До 15 април 2024 г. всеки може да изрази своето мнение относно визията за ДАХУ, като попълни анкетата на тема „Преобразуване на Агенцията за хората с увреждания в Държавна  агенция за хората с увреждания към Министерския съвет“ .


Повишаване на ефективността на политиките за хората с увреждания е един от приоритетите на правителството, поради което превръщането на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция е включено в Управленската програма. Нормативната промяна ще гарантира изграждането на прецизна институционална и управленска структура на ДАХУ, както и точното прогнозиране и планиране на необходимите бюджетни разходи, свързани със създаването на новата агенция и обезпечаването на последващите административни процеси и дейности.


Забележка: В случай че имате проблем с отварянето на анкетата, копирайте този линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf218YRUQXzJWGwO4ewwMmNo2xKFc_hHYTKnJ237-7FOF9JqQ/viewform и го сложете във Вашия браузър.