Надзорният съвет на НОИ прие предложението на социалния министър осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 %

-24На свое заседание на 14 май 2024 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие решение осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2024 г. да бъде с 11 процента. Това стана по предложение на министъра на труда и социалната политика и член на Надзорния съвет Ивайло Иванов. Този процент бе заложен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., като размерът на предвидените средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли е 1 110,7 млн. лв. При обсъждане на решението бе подчертана необходимостта да се отчитат законово определените функции и независимостта на членовете на Надзорния съвет при вземане на решения.

 

На същото заседание за нов председател на Надзорния съвет на НОИ бе избрана Мария Минчева, представител на Българска стопанска камара. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване председателството на Надзорния съвет на НОИ е с мандат една година и се предава на ротационен принцип между трите страни, участващи в него – изпълнителна власт, работодателски организации и синдикати. Като представител на изпълнителната власт на поста заместник-председател на съвета застава Калина Петкова от Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател от квотата на синдикатите остава Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България.

 

Нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ освен социалния министър Ивайло Иванов са и Светозар Василев, главен секретар на Министерството на труда и социалната политика, и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката и индустрията.