Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

 

Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Хората с трайни увреждания вече могат да кандидатстват за високотехнологични помощни средства и медицински изделия по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), по който ще бъдат подкрепени най-малко 3300 души. Това стана ясно по време на информационен ден по повод изпълнението на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“. Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн. лв. Заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт www.asp.government.bg.

„Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система. Искаме да покажем успешни примери за това каква е била ползата от получените по него иновативни помощни средства и медицински изделия за личностното развитие на хората с увреждания“, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който участва в информационния ден.

Чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства и медицински изделия се цели насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-икономическия им статус и активността им за социално приобщаване. Кандидатите по проекта могат да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства. На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп.

„Този проект е естествено продължение на предприемани вече действия съвместно с други институции и партньори от гражданския сектор за създаване на възможности за водене на по-независим начин на живот и за икономическо и социално приобщаване в обществото на  хората с трайни увреждания“, посочи заместник-министър Лазаров. Той отбеляза, че дейностите, които касаят приобщаването на хората с увреждания в икономиката, обществото и в социалната сфера, не могат да бъдат успешни, ако се извършват само от една институция или организация. „В хода на реализирането на този проект ние привлякохме организациите на и за хората с увреждания, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане и представители на други неправителствени организации, за да се гарантира неговата ефективност“, допълни заместник-министърът.

Високотехнологичните помощни средства, които ще се осигуряват по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, са 11 вида. Сред тях са преносим брайлов компютър, брайлов дисплей, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка, електрически мотор за инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, миоелектрични или модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание.