Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

„Становището на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е, че е необходим ясен модел и единен финансов стандарт за приемната грижа. Възнагражденията на приемните семейства трябва да бъдат част от него“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова по време на кръгла маса „112 – приемна грижа“, организирана от коалиция „Детство 2025“.


По време на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани с гарантирането на устойчивостта, подкрепата и професионализирането на приемната грижа. Подчертано беше значението на нейната роля за досегашното изпълнение на реформата за деинституционализация на грижите за деца и предстоящото затваряне на последните 4 дома за медико-социални грижи.  

Заместник-министър Елка Налбантова подчерта, че всички въпроси за изработването и утвърждаването на устойчив модел на приемната грижа от 2025 г. ще се обсъждат в новосъздадения Консултативен експертен съвет. В него участват представители на МТСП, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане,  Националното сдружение на общините в Република България и на гражданския сектор, ангажиран с предоставяне на грижа за деца в риск – УНИЦЕФ-България, Националната мрежа за децата, Националната асоциация за приемна грижа.

Тя добави, че е необходимо приемните родители да имат право на пенсия, почивка, възможност да се развиват като всички други професионалисти в България. „Необходимо е да си отговорим на въпроса какъв модел на приемна грижа искаме да развиваме и какви нормативни актове са необходими за регламентирането му. МТСП ще настоява настаняванията на деца в приемни семейства да имат превес над настаняванията в резидентни социални услуги. Ще настояваме за професионализация на приемните семейства според профила на децата, тъй като някои от тях са с много тежки травми“, каза заместник-министър Елка Налбанатова.