История

1997г. - към момента

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Министри:

от 09. 04. 2024 г. до момента - Ивайло Иванов

от 06. 06. 2023 г. до 09. 04. 2024 г. - Иванка Шалапатова

от 02. 08. 2022 г. до 06. 06. 2023 г. - Лазар Лазаров

от 13. 12. 2021 г. до 02. 08. 2022 г. - Георги Гьоков

от 16. 09. 2021 г. до 13. 12. 2021 г. - Гълъб Донев

от 12. 05. 2021 г. до 16. 09. 2021 г. - Гълъб Донев

от 03. 02. 2019 г. до 12. 05. 2021 г. - Деница Сачева

от 04. 05. 2017 г. до 03.12.2019 г. - доц. Бисер Петков

от 27. 01. 2017 г. до 04. 05. 2017 г. - Гълъб Донев

от 18. 05. 2016 г. до 27. 01. 2017 г. - Зорница Русинова

от 07. 11. 2014 г. до 18. 05. 2016 г. - Ивайло Калфин

от 06. 08. 2014 г. до 07. 11. 2014 г. - проф. Йордан Христосков

от 29. 05. 2013 г. до 06. 08. 2014 г. - д-р Хасан Адемов

от 13. 03. 2013 г. до 29. 05. 2013 г. - Деяна Костадинова

от 27. 07. 2009 г. до 13. 03. 2013 г. - Тотю Младенов

от 16. 08. 2005 г. до 27. 07. 2009 г. - Емилия Масларова

от 17. 07. 2003 г. до 16. 08. 2005 г. - Христина Христова

от 24. 07. 2001 г. до 17. 07. 2003 г. - Лидия Шулева

от 21. 05. 1997 г. до 24. 07. 2001 г. - Иван Нейков

 

1991г. - 1997г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

Министри:

от 13. 02. 1997 г. до 13. 06. 1997 г. - Иван Нейков

от 26. 01. 1995 г. до 13. 02. 1997 г. - Минчо Коралски

от 17. 10. 1994 г. до 26. 01. 1995 г. - Йордан Христосков

от 29. 12. 1992 г. до 17. 10. 1994 г. - Евгений Матинчев

от 11. 11. 1991 г. до 29. 12. 1992 г. - Векил Ванов

 

1990г. - 1991г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

Министър:

от 22. 09. 1990 г. до 11. 11. 1991 г. - Емилия Масларова

 

1968г. - 1976г.

 

Министерството е възстановено на 27. 12. 1968 г. като наследник на Комитета по труда и работната заплата и съществува до 17. 04. 1976г.

Министри:

от 15. 04. 1975 г. до 17. 04. 1976 г. - Ангел Чаушев

от 08. 07. 1974 г. до 15. 04. 1975 г. - Кирил Зарев

от 27. 12. 1968 г. до 08. 07. 1974 г. - Мишо Мишев

 

1947г. -1951г.

 

С Конституцията на НРБ от 1947г. Министерството на социалната политика е преименувано на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

Министри:

На 26. 01. 1951 г. министерството е закрито

от 20. 01. 1950 г. до 29. 12. 1950 г. - Добри Терпешев

от 11. 12. 1947 г. до 20. 01. 1950 г. - Здравко Митовски

 

15.09.1944г.

 

Към Министерството на социалната политика са включени следните учреждения:

- Дирекция за обществени грижи от Министерството на вътрешните работи

- Институт за обществени осигуровки

- Дирекция на труда от Министерството на търговията, промишлеността и труда

- Създава се и Дирекция "Народни пенсии"

 

09.09.1944г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Министри:

от 22. 11. 1946г. до 11. 12. 1947г. - Здравко Митовски

от 17. 08. 1945г. до 22. 11. 1946г. - Георги Панов

от 09. 09. 1944г. до 17. 08. 1945г. - Григор Чешмеджиев

 

Със сходни задачи и функции са съществували и няколко комитета:

1959г. - 1962г.

1963г. - 1968г.

1976г. - 1981г.

1983г. - 1987г.

1990г.

Комитет по труда и цените

Комитет по труда и работната заплата

Комитет по труда и работната заплата

Комитет по труда и социалното дело

Комитет по труда и социалното осигуряване