Кариери

 

Конкурс за свободна длъжност държавен експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Обява за конкурс за свободна длъжност държавен експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“
 

 

Конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика – 2 щатни бройки

Обява за конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика – 2 щатни бройки

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 2 щатни бройки в Министерството на труда и социалната политика

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 2 щатни бройки в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 2 щатни бройки в Министерството на труда и социалната политика
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 2 щатни бройки в Министерството на труда и социалната политика
Резултати от проведен конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията - 2 щатни бройки в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика
Обява за конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Верификация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл