Кариери

 

Конкурс за длъжност младши експерт - 3 щ. бр. (1 щ. бр. в офис Бургас, 1 щ. бр. в офис Стара Загора и 1 щ. бр. в офис Кюстендил) в отдел "Верификация- южен", Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Обява за конкурс за свободна длъжност младши експерт - 3 щ. бр. в отдел "Верификация-южен", Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

 

Конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Обява за конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията -  краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 12.10.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл