Кариери

 

СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Уважаеми кандидати, поради големия обем от информация, която трябва да се обработи след провеждане на интервютата, резултатите от подбора ще станат известни след 10.04.2023 г.

 

Конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

ОБЯВА за конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика
Резултати от проведен конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за свободна длъжност старши експертв Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград

Обява за конкурс за свободна длъжност старши експертв Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Верификация-Южен“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика
Резултати от проведен конкурс за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

 

Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

ОБЯВА Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
Приложение 1 - Заявление

Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл