Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Деинституционализацията на грижата за деца, реформата в сферата на социалните услуги, политиките за ранно детско развитие и изпълнението на Европейската гаранция за детето ще продължат да бъдат сред приоритетите в партньорството между правителството на България и УНИЦЕФ. Това обсъдиха министър Ивайло Иванов и представителят на Детския фонд на ООН за страната ни Кристина де Бройн по време на днешната си среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). В дискусията участва и заместник-министър Наталия Ефремова.


„Едно от основните направления на съвместните ни действия с УНИЦЕФ България е активната подкрепа, която организацията оказва при реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца в страната. От началото на реформата са закрити общо 133 специализирани институции за деца от функциониращите през 2010 г. 137 институции“, каза министър Иванов. Той обясни, че предстои закриването и на последните 4 дома за медико-социални грижи за деца. Основна роля при реализиране на процеса имат мерките за превенция на изоставянето, реинтеграция в семейна среда, осиновяване и приемна грижа.


Акцент в разговора бяха и политиките за ранно детско развитие, които имат комплексен характер и се реализират чрез осигуряване на достъп до услуги в здравната, образователната и социалната сфера. Основният фокус в усилията на МТСП е насочен към прилагането на комплексен подход в грижите за децата и развитието на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата, за наблюдение на детското развитие, ранно установяване на затруднения, насочване към услуги за ранна интервенция и други. „МТСП ще продължи да разчита на дългогодишното и ефективно партньорство с УНИЦЕФ при изпълнение на политиките за подкрепа на децата и семействата. Гарантирането на най-добрия интерес на децата, повишаване на тяхното благосъстояние, със специален фокус върху децата в риск и в уязвимо положение, са в основата на нашето сътрудничество“, каза Ивайло Иванов.


Участниците в срещата се обединиха около мнението, че изпълнението на инициативата на Европейската комисия – Европейската гаранция за детето ще продължи да бъде сред основните направления в партньорството между България и УНИЦЕФ като ключова инициатива за намаляване на детската бедност и социално изключване на европейско ниво. „Все още има много работа по Гаранцията за детето, основно с това да обвържем местната власт с инициативата. В общините има много добри практики в тази насока, но те се нуждаят от подкрепа. Затова на последното заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обсъдихме концепция да насочим фокуса си върху междусекторното сътрудничество и използването на пилотните модели, разработени от УНИЦЕФ“, каза заместник-министър Наталия Ефремова.


Кристина де Бройн даде висока оценка за лидерската роля на България по отношение на реформата за деинституционализацията на деца и преодоляването на детската бедност, както и по линия на Европейската гаранция за детето. Тя увери, че страната ни може да разчита на пълна подкрепа от страна на УНИЦЕФ и изрази готовност за съдействие в насока предлагане на услуги, базирани в общността.

важна информация