Министър Иванов представи на генералния директор на МОТ приоритетите на България в политиката по заетостта

Министър Иванов представи на генералния директор на МОТ Жилбер Хоунгбо приоритетите на България в политиката по заетостта

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов се срещна с генералния директор на Международната организация на труда (МОТ) Жилбер Хоунгбо. Разговорът им се състоя в рамките на 112-ата сесия на Международната конференция на труда (МКТ), която се провежда в Женева, Швейцария.


Двамата обсъдиха ролята на Глобалната коалиция за социална справедливост, създадена по идея на генералния директор на МОТ. Министър Иванов изрази увереност, че инициативата ще има голяма добавена стойност за осигуряване на социална справедливост в света на труда, обединявайки усилията на правителства, социални партньори, международни организации и други ключови заинтересовани страни. Той подчерта, че приоритетите на България в политиката по заетостта за 2024 г. съответстват на приоритетните направления на Глобалната коалиция. Сред основните мерки в тази област министър Иванов посочи приемането на Националния план за действие по заетостта с цел насърчаването на заетостта и намаляване на безработицата, включително сред групите в неравностойно положение на пазара на труда. Той акцентира и върху дейностите на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на качеството на работната сила на фона на цифровизацията на икономиката и прехода към климатична неутралност.


В резултат на изпълнението на Плана по заетостта през 2024 г. се очаква нивото на безработица в България да намалее до 4%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%, посочи министър Ивайло Иванов. Той представи и националните приоритети за осигуряване на  равни възможности и недопускане на дискриминация, както и националната цел за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 души до 2030 г.


Министър Иванов и Жилбер Хоунгбо дадоха висока оценка на партньорството между България и Международната организация на труда. Страната ни отдава голямо значение на членството в МОТ и на ефективното изпълнение на международните трудови стандарти. „През 2024 г. ратифицирахме конвенции, касаещи безопасните и здравословни условия на труд, които бяха обявени за фундаментални конвенции на организацията МОТ“, подчерта българският социален министър.


Той акцентира и върху ключовото значение на включването на темата за създаване на нов стандарт за закрила на работниците от биологични опасности в международните трудови стандарти в дневния ред на 112-та сесия на Международната конференция на труда и благодари за техническата помощ, която организацията оказва за транспонирането в българското законодателство на директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС.


В рамките на Международната конференция на труда министър Иванов проведе срещи и с генералния секретар на Международната асоциация за социално осигуряване Марсело Гаетано и министъра на труда и социалната сигурност на Молдова Алексей Бузу, който председателства  112-та сесия на МКТ. По време на разговорите бяха обсъдени съвременните предизвикателствата пред социалното осигуряване, пазара на труда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

важна информация