Възможностите за интегриране на ромската общност обсъди министър Шалапатова с представители на дипломатически мисии

Възможностите за интегриране на ромската общност обсъди министър Шалапатова с представители на дипломатически мисии

„Подкрепата към ромската общност в България не се различава от тази за останалите уязвими групи в обществото" напомни министърът по време на дискусията.

Министър Шалапатова обсъди приоритетите в социалната политика със студенти от Американския университет

Министър Шалапатова обсъди приоритетите в социалната политика със студенти от Американския университет

Основна тема в дискусията бяха възможностите за преодоляване на демографските предизвикателства пред България. Министърът на труда и социалната политика представи пред аудиторията мерки, прилагани в други държави – членки на ЕС, както и съвместните действия с министерствата на здравеопазването и на образованието и науката за интегрирана подкрепа за децата и техните родители. 

МТСП организира консултации по социално осигуряване за българската общност в Солун

МТСП организира консултации по социално осигуряване за българската общност в Солун

На срещата ще присъстват заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, както и експерти от Националния осигурителен институт.

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Регистърът на АХУ съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му.

МТСП и Инспекцията по труда стартират национална кампания за превенция на трудовия травматизъм

МТСП и Инспекцията по труда стартират национална кампания за превенция на трудовия травматизъм

В дискусията, която беше открита от заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова, участваха представители на работодателски, синдикални и браншови организации.

Министър Шалапатова пред министри в ЕС: България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Министър Шалапатова пред министри в ЕС: България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

По този начин държавата ще помогне на социалните предприятия да станат неразделна част от веригите за доставки на традиционния бизнес, да участват в публично-частни партньорства и обществени поръчки.

важна информация