Министър Иванов: Ще подкрепим максимално бързо пострадалите от пожарите

Министър Иванов: Ще подкрепим максимално бързо пострадалите от пожарите

След като бъдат подпомогнати от АСП, семействата могат да кандидатстват пред общината за отпускане на помощ до 2500 лв. от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Осигурена е възможност за почивка и рехабилитация в България на деца от Украйна

Осигурена е възможност за почивка и рехабилитация в България на деца от Украйна

Летните лагери за общо 50 души ще се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Чрез тях ще се осигури сигурна и безопасна среда за отдих и възстановяване на деца, преживели травми от войната в Украйна.

Зам.-министър Eфремова представи политиките на България за подобряване на уменията на работната сила пред Съвета на ЕС

Зам.-министър Eфремова представи политиките на България за подобряване на уменията на работната сила пред Съвета на ЕС

В своето изказване заместник-министър Наталия Ефремова отбеляза, че България поставя приоритет на подкрепата за активиране и участие на пазара на труда, за придобиване и надграждане на уменията и за подобряване на условията на труд.

Агенцията по заетостта започва да приема заявления за обучения с ваучери за безработни и неактивни лица

Агенцията по заетостта започва да приема заявления за обучения с ваучери за безработни и неактивни лица

„Активирането на хората, които нито работят, нито учат, както и по-бързото връщане на пазара на труда на безработните, е приоритет на Министерството на труда и социалната политика, коментира министър Ивайло Иванов.

Министър Иванов предложи рехабилитация в България на деца, пострадали при удара над болницата в Украйна

Министър Иванов предложи рехабилитация в България на деца, пострадали при удара над болницата в Украйна

Възможността деца, пострадали от военните действия в Украйна, да почиват в България вече беше обсъдена от министър Иванов и посланик Илашчук по време на срещата им в София на 28 юни.

Зам.-министър Лазаров: Социалната икономика е основен инструмент за намаляване на неравенството в обществото

Зам.-министър Лазаров: Социалната икономика е основен инструмент за намаляване на неравенството в обществото

Според заместник-министър Лазаров специфичните възможности на хората от уязвимите групи трябва да бъдат използвани като ценен ресурс на пазара на труда.

Пенсионерите ще запазят право на помощта за отопление въпреки ръста на пенсиите

Пенсионерите ще запазят право на помощта за отопление въпреки ръста на пенсиите

Това става възможно, след като министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов подписа заповед за актуализиране на корекционния коефициент, с който се намаляват доходите от пенсии при определяне на правото на целевата помощ.

важна информация