Зам.-министър Ефремова: 90% от работните места в България ще се нуждаят от служители с дигитални умения

Зам.-министър Ефремова: 90% от работните места в България ще се нуждаят от служители с дигитални умения

Наталия Ефремова припомни, че МТСП изпълнява няколко важни стъпки за подготвяне на работната сила за дигиталния преход. Създаден е улеснен достъп до обучения с предоставянето на електронни ваучери. Работи се за внедряване на електронна платформа за дистанционно обучение, в която ще има достъп до обучения за професионална квалификация и ключови компетентности.

Зам.-министър Клисурска представи опита на България в изпълнението на Европейската детска гаранция на форум в Ирландия

Зам.-министър Клисурска представи опита на България в изпълнението на Европейската детска гаранция на форум в Ирландия

Като добра практика на форума беше посочен моделът на България за разработване и изпълнение на системата за мониторинг и оценка чрез обвързване на националните цели с конкретни и измерими индикатори.

Вицепремиерът Лазаров: Съвременната пенсионна система дава по-качествена социална защита на осигурените

Вицепремиерът Лазаров: Съвременната пенсионна система дава по-качествена социална защита на осигурените

„Необходими са съвместни усилия, за да насърчим активното участие на повече хора в осигурителната система“, подчерта министър Лазаров.

Зам.-министър Ефремова: „Зеленият“ преход ще трансформира много работни места и ще разкрие нови възможности

Зам.-министър Ефремова: „Зеленият“ преход ще трансформира много работни места и ще разкрие нови възможности

През 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат отворени три мерки, по които могат да кандидатстват и компании от ВЕИ-сектора.

Зам.-министър Ефремова връчи приза „Млад библиотекар на годината“ по време на Годишните библиотечни награди

Зам.-министър Ефремова връчи приза „Млад библиотекар на годината“ по време на Годишните библиотечни награди

„Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще допринесе за развитието на служителите в библиотеките в цялата страна чрез възможности за обучения за квалификация и придобиване на нови умения“, увери зам.-министър Наталия Ефремова.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

Браншовият колективен трудов договор предвижда значително повишение на заплащането на нощния труд и стойността на безплатната храна. Новост са договорените механизми за компенсиране на доходите на заетите при увеличена инфлация.

Вицепремиерът Лазаров: Над 57 000 безработни са започнали работа чрез Агенцията по заетостта от началото на 2023 г.

Вицепремиерът Лазаров: Над 57 000 безработни са започнали работа чрез Агенцията по заетостта от началото на 2023 г.

В рамките на честването на 33-та годишнина на Агенцията по заетостта беше открит Център за активиране на неактивни лица в Кюстендил.

Зам.-министър Клисурска: МТСП ще инвестира над 830 млн. лв. в програми за развитие на хора от различни групи

Зам.-министър Клисурска: МТСП ще инвестира над 830 млн. лв. в програми за развитие на хора от различни групи

Тя обърна внимание и на усилията на министерството за насърчаване на социалната и солидарната икономика на регионално и местно равнище и провеждането на инициативи за социални иновации и адаптиране на работната среда за хора с различни потребности.

МТСП и БСУ подписаха споразумение за сътрудничество в областта на социалната икономика

МТСП и БСУ подписаха споразумение за сътрудничество в областта на социалната икономика

Вицепремиерът Лазаров припомни, че по проект „Развитие на социалната икономика“, част от Плана за възстановяване и устойчивост, са създадени шест регионални центрове за подкрепа развитието на социалната и солидарна икономика в градовете Пловдив, Ловеч, Габрово, Варна, Бургас и Благоевград.

Промени в Закона за насърчаване на заетостта ще повишат ефективността на държавната политика по заетост и обучение

Промени в Закона за насърчаване на заетостта ще повишат ефективността на държавната политика по заетост и обучение

С новите разпоредби се предоставя възможност търсещите работа да ползват посреднически услуги във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

важна информация