Фонд „Социална закрила“ финансира разработването на синтезатор на българска реч за хора със зрителни увреждания

Фонд „Социална закрила“ финансира разработването на синтезатор на българска реч за хора със зрителни увреждания

Очаква се синтезаторът да бъде в помощ на над 4 000 хора със зрителни увреждания в цяла България. Той е реализиран с помощта на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Министър Гьоков връчи почетния знак на МТСП на Националния алианс за социална отговорност

Министър Гьоков връчи почетния знак на МТСП на Националния алианс за социална отговорност

От своя страна председателят на алианса Георги Георгиев връчи награда за Министерството на труда и социалната политика за активна социална политика и цялостен принос за подобряването на живота в България.

Кандидатстването за помощи за отопление започва от 1 юли

Кандидатстването за помощи за отопление започва от 1 юли

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си за защита на правата на мобилните работници

България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си за защита на правата на мобилните работници

По време на разговора бяха обменени идеи и мерки за подобряване на условията на труд за българските работници в Германия с акцент върху правата на болногледачите на възрастни хора, международните шофьори и строителните работници.

Информационни дни за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведат в Кипър

Информационни дни за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведат в Кипър

По време на срещите сънародниците ни ще могат да получат консултация за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство при наличие на осигурителни периоди в Кипър и България.

Над 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Над 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

По програмата се предвижда над 530 000 души с ниски доходи и в затруднена ситуация да получават всяка година пакети с храни и хигиенни материали.

важна информация