АСП предприе спешни мерки за подкрепа на семействата, пострадали при бурята и проливните дъждове

АСП предприе спешни мерки за подкрепа на семействата, пострадали при бурята и проливните дъждове

Министерството на труда и социалната политика припомня, че с еднократната помощ при природно бедствие се подпомагат семейства, чието законно построено и основно жилище е пострадало. Помощта се отпуска със заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по подадено заявление-декларация.

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Достъпът до безплатни здравни грижи за деца, политиките за защита на майчинството и платеният отпуск за отглеждане на дете са сред най-значимите постижения на страната ни в тази област.

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Тя подчерта ролята на международните трудови стандарти и тристранния диалог за преодоляване на неравенствата и осигуряване на достоен труд и социална справедливост.

При по-добри условия ще работят и посрещат граждани 120 служители на АКСУ, ГИТ и АСП в София

При по-добри условия ще работят и посрещат граждани 120 служители на АКСУ, ГИТ и АСП в София

Модернизирането на сградата е по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

От 11 юни започва раздаването на хигиенни материали и консерви по Програма „Храни и основно материално подпомагане“

От 11 юни започва раздаването на хигиенни материали и консерви по Програма „Храни и основно материално подпомагане“

Подкрепата с материали за лична хигиена и поддържане на дома се предоставят за първи път от Управляващия орган на програмата в лицето на Агенцията за социално подпомагане.

Министър Иванов представи на генералния директор на МОТ приоритетите на България в политиката по заетостта

Министър Иванов представи на генералния директор на МОТ приоритетите на България в политиката по заетостта

В резултат на изпълнението на Плана по заетостта през 2024 г. се очаква нивото на безработица в България да намалее до 4%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%, посочи министър Ивайло Иванов.

Средната работна заплата в България се е повишила до 2198 лв. през първото тримесечие на 2024 г.

Средната работна заплата в България се е повишила до 2198 лв. през първото тримесечие на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се е увеличил с 32 200 спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. и достигат 2,32 милиона души, показват още данните от информационния бюлетин на МТСП.

Приветствие на министър Ивайло Иванов по повод  Международния ден на детето – 1 юни

Приветствие на министър Ивайло Иванов по повод Международния ден на детето – 1 юни

Усилията на МТСП ще продължат да бъдат насочени към разработването и изпълнението на интегрирани, качествени и достъпни услуги и политики за подкрепа на децата и техните семейства.

важна информация