Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Министър Лазаров представи акценти от реформите на грижите за деца, промените в сферата на социалното подпомагане, както и предстоящата реформа на дългосрочната грижа, чиято основна цел е осигуряването на качествени и достъпни интегрирани здравни и социални услуги съобразно потребностите на възрастните и хората с увреждания.

Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

Зам.-министър Клисурска: Взаимодействието между институциите е ключов фактор за подкрепа на децата с аутизъм

В Закона за социалните услуги се регламентират интегрираният подход и координационните механизми между здравната, образователната и социалната система“

МТСП публикува информационен бюлетин в областта на доходите и жизненото равнище за третото тримесечие на 2022 г.

МТСП публикува информационен бюлетин в областта на доходите и жизненото равнище за третото тримесечие на 2022 г.

Според статистическите данни средната работна заплата в България e 1 743 лв. през третото тримесечие на 2022 г. Нарастването й е с 14,7% в сравнение със същия период на миналата година.

Над 769 000 души са подкрепени с помощи за отопление през 2022 г.

Над 769 000 души са подкрепени с помощи за отопление през 2022 г.

Министър Лазаров припомни, че в края на ноември правителството въведе нова еднократна помощ за отопление от 300 лв.  С нея държавата ще подпомогне около 48 000 хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа. 

Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров по повод Международния ден на хората с увреждания

Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров по повод Международния ден на хората с увреждания

Нека всички ние имаме чувствителността и търпението да оценим уникалността на всеки човек, да съумяваме да прогледнем за неговите силни страни и умения и да му дадем шанс да ги развие!

Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

„Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ e първата мярка по ПРЧР, с която ще бъде подкрепено социалното предприемачество в новия програмен период.

Министър Лазаров: През 2023 г. ще подкрепим пазара на труда с над 830 млн. лв.

Министър Лазаров: През 2023 г. ще подкрепим пазара на труда с над 830 млн. лв.

Министър Лазаров подчерта, че сред приоритетите на министерството е да продължи активния социален диалог в търсене на най-добрите решения за качествени работни места и подготовка на квалифицирана работна сила.

Зам.-министър Ефремова: Всеки седми българин ще бъде включен в мерки по ПРЧР и Програмата за храни

Зам.-министър Ефремова: Всеки седми българин ще бъде включен в мерки по ПРЧР и Програмата за храни

Пазарът на труда е основен приоритет на Програма „Развитие на човешките ресурси“, по който ще бъдат създадени възможности за квалификация и преквалификация на работещите, подготовка на служителите за професиите на бъдещето и за зеления и дигиталния преход.

Над 70 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на социалното предприемачество и иновации през следващите години

Над 70 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на социалното предприемачество и иновации през следващите години

С тях ще бъдат подкрепени социалните предприемачи за дигитализиране на процесите, повишаване на конкурентоспособността им, достъпа до нови пазари, осигуряване на заетост за хората от уязвимите групи.

Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

По време на дискусията заместник-министър Наталия Ефремова представи три отворени за кандидатстване процедури по ПРЧР, по които общините могат да подават проекти – „Грижа в дома“, „Укрепване на общинския капацитет“ и „Бъдеще за децата“. Тя подчерта, че чрез реализирането на програмата се предвижда всеки седми българин да бъде обхванат с мерки, които да допринесат за по-добър и по-качествен живот.

важна информация