Пазар на труда

Анализи и прогнози за пазара на труда в България

Разгледай

 


Гаранция за младежта

В началото на 2014 г. България се присъедини към изпълнението на
Европейската гаранция за младежта посредством реализацията на Националния план
за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ).

Разгледай

 


 

Национална система за оценка на компетенциите

MyCompetence е единствената национална информационна система в областта управление на човешките ресурси в България, която предоставя компетентностни стандарти на над 500 длъжности в 25 икономически сектора

Разгледай