ПРОМЕНИ В ОПРЧР ОСИГУРЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН

WhatsApp Image 2020-08-25 at 14.41.20

Правителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г. Средствата ще се насочат изцяло към мерки в Северозападния регион за активиране на неактивни младежи, които последствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.

важна информация