Кариери

 

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти"

Обява за конкурс за свободна длъжност главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл