Кариери

 

Конкурс назначаване на държавен служител длъжност системен администратор I степен в дирекция „Комуникационни и информационни системи

Обява за конкурс за свободна длъжност системен администратор I степен в дирекция „Комуникационни и информационни системи“
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор I степен“ в дирекция „Комуникационни и информационни системи“
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор I степен“
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност длъжността „системен администратор I степен“ в дирекция „Комуникационни и информационни системи“
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „системен администратор I степен“ в дирекция „Комуникационни и информационни системи“, Министерството на труда и социалната политика

 

         Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика
Обява за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика - краен срок за подаване на документи 27.05.2024 г.
Заявление по образец - Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Благоевград
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжност по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Няма подадени документи

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Бургас
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
С П И С Ъ К на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Габрово
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжност по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Ловеч
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
С П И С Ъ К на класираните и не класираните кандидати за длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика" с месторабота гр. Пловдив
ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41 "Развитие на социалната икономика"
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

 

 

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл