Кариери

Конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

ОБЯВА за конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

 

Конкурс за свободна длъжност старши експертв Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград

Обява за конкурс за свободна длъжност старши експертв Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност старши експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, отдел „Верификация – Южен“ с работно място в офис Благоевград в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Верификация-Южен“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Пловдив

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Габрово

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Ловеч

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Варна

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Бургас

 

Подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

(за срока на дейностите по проекта)

ОБЯВА - подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
Заявление за участие - Приложение 1
Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград
Списък на недопуснатите кандидати до участие в подбор за заемане на длъжности по проект П41„Развитие на социалната икономика“ с месторабота гр. Благоевград

 

Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

ОБЯВА Подбор за заемане на длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
Приложение 1 - Заявление

Пречки за сключване трудов договор за работа в държавната администрация, съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ (4 – часов работен ден) по проект П41„Развитие на социалната икономика“ в Министерството на труда и социалната политика

 

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл