Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

"Програма „Младежка заетост +“ подкрепя компаниите да наемат млади хора без опит или само с една година стаж, тъй като липсата на опит е сериозно предизвикателство пред включването в заетост“, обясни министър Шалапатова.

Зам.-министър Налбантова: Настаняването на деца в институции трябва да бъде прекратено

Зам.-министър Налбантова: Настаняването на деца в институции трябва да бъде прекратено

„Нашата цел е да завършим процеса на деинституционализация и да подкрепим извеждането на децата от последните четири дома“, отбеляза заместник-министър Налбантова.

Над 60 души посетиха информационния ден за трудови и социални права във Валенсия

Над 60 души посетиха информационния ден за трудови и социални права във Валенсия

Българите, пребиваващи и работещи в испанския град, получиха информация и индивидуални консултации относно видовете пенсии, обезщетения, помощи, отпуски по болест и здравно осигуряване в България и в Испания.

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

„Искам да уверя работниците в КонтурГлобал, че МТСП и териториалните структури на Агенцията по заетостта са в пълна мобилизация да им осигурят максимално съдействие в адаптирането им към пазара на труда след напускането на централата“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова.

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Проактивните, етичните и прозрачни действия, изграждането на мрежа от добри партньори и непрекъснатото учене са сред най-важните предпоставки за успешно лидерство, подчерта д-р Иванка Шалапатова.

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

По време на събитията ще бъде представена подробна информация за стартиралите конкурси за финансиране на проекти и изискванията за участие в тях.

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Министър Шалапатова представи Стратегията за развитие в социалната сфера пред студенти в Софийския университет

Тя постави акцент върху важността на качествената подготовка и обучения на социалните работници, за да съществува високоефективна подкрепа чрез услуги за деца, семейства и възрастни.

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

От тази година проектните предложения на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ще се оценяват и финансират по облекчен ред.

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

С новите разпоредби се регламентират критериите за прилагане на новата насърчителна мярка за работодателите, които наемат на работа безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Министър Шалапатова участва във връчването на годишните награди за отговорен бизнес за 2023 г.

Министър Шалапатова участва във връчването на годишните награди за отговорен бизнес за 2023 г.

Министърът посочи, че иновациите и развитието на политиката в областта на корпоративната социална отговорност са ключови за Министерството на труда и социалната политика.

Министър Шалапатова пред социални работници: Всеки ден заслужавате нашата признателност!

Министър Шалапатова пред социални работници: Всеки ден заслужавате нашата признателност!

Министър Шалапатова отбеляза, че издигането на авторитета на социалните работници е един от приоритетите, по които екипът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) работи най-активно.

важна информация