МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

„Ще направим такава оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация. Професионализмът и компетенциите трябва да бъдат налични, без значение към кой център за обществена подкрепа се обръщат родителите“, заяви министър Шалапатова.

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Д-р Шалапатова изложи очакванията на страната ни по отношение на съвместната работа с ЕОТ, както и възможностите за по-засилено и ефективно сътрудничество между страните – членки на ЕС, за осигуряването на защита на социалните права на мобилните работници.

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Д-р Иванка Шалапатова представи визията на настоящия екип на МТСП по отношение на осигуряване на активен живот на възрастните хора в България, като обърна внимание, че темата за достойни старини има няколко насоки и адекватността на пенсиите е само една от тях.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

През миналата година бяха отпуснати средства за обновяването на 47 обекта, с което беше подобрена средата в училища, детски градини, културни институции и административни сгради, съобщи министър Шалапатова.

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

До 200 000 лв. общ ресурс предвижда Фондът и по Програмата за отпускане на средства на лица и семейства при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие.

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Акцент в демографската стратегия на България ще бъдe привличането на млади и образовани хора от българските диаспори в Украйна и Молдова, както и от ЕС и САЩ, каза д-р Шалапатова на международна конференция в Атина.

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

В своето изказване министър Шалапатова акцентира, че много от препоръките на Комитета, получени през 2016 г., вече са отразени в политики, програми и законодателни промени, които защитават и насърчават благосъстоянието на децата.

Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

Той участва в конференцията на високо равнище „Минималният доход - предпазна мрежа за всички“, която се проведе в Брюксел в рамките на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е  на телефон 116 111

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е на телефон 116 111

Съгласно Закона за закрила на детето всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) или Министерството на вътрешните работи (МВР).

важна информация