Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

Допустими кандидати са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи се подават до 15 март.

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

В рамките на неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика на държавите – членки на ЕС, беше обсъдено изпълнението на целите на Европейския стълб на социалните права.

Ученици от гимназията по текстил „Добри Желязков“ в Сливен сурвакаха ръководството на МТСП за ромската Нова година

Ученици от гимназията по текстил „Добри Желязков“ в Сливен сурвакаха ръководството на МТСП за ромската Нова година

Учениците пресъздадоха обичаите, свързани с празника и легендата за Банго Васил, и отправиха пожелания за здраве, щастие и благоденствие.

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Ще се отпускат средства за финансиране на проекти със социална насоченост, които включват дейности за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и санитарни помещения за хора с трайни увреждания.

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Конкурсът е част от инициативата „Гласът на децата и  техните семейства!“, по време на която представители на МТСП и Държавната агенция за закрила на детето проведоха дискусии на терен с деца от различни възрастови групи в училища, детски градини, центрове за настаняване от семеен тип, спортни зали, с пациенти на педиатрии.

Министър Шалапатова се срещна с представители на синдикалните организации в АСП

Министър Шалапатова се срещна с представители на синдикалните организации в АСП

На срещата бяха обсъдени исканията на работещите в системата на АСП за по-високи заплати, по-добри условия на труд и повишаване на изискванията към образователната степен на социалните работници.

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за безплатни обучения с ваучери

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за безплатни обучения с ваучери

Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.

Европейската комисия одобри 2.3 млрд. лв. подкрепа за Стара Загора, Кюстендил и Перник

Европейската комисия одобри 2.3 млрд. лв. подкрепа за Стара Загора, Кюстендил и Перник

С одобрените средства в следващите шест години ще бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, подкрепа за работниците след картографиране на техните умения, финансиране на енергийна ефективност с фокус върху уязвими домакинства и др.

Над 275 000 души са започнали работа чрез Центровете за заетост и социално подпомагане в периода 2015 – 2023 г.

Над 275 000 души са започнали работа чрез Центровете за заетост и социално подпомагане в периода 2015 – 2023 г.

Заместник-министрите Гинка Машова и Елка Налбантова представиха резултатите от проектите „Центрове за заетост и социално подпомагане“ и „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“.

важна информация