Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

lazarlzarow„Осигуряването на подкрепа на децата и семействата е сред водещите приоритети на България, за чието реализиране допринасят редица политики – социална, здравна, образователна, жилищна, икономическа, данъчна“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на провелата се във Виена конференция на високо равнище на европейските министри, отговарящи за въпросите на семейството.


Събитието на тема „Важната роля на семейството в обществото“ се организира от Австрийското федерално канцлерство като част от честванията на 30-ата годишнина от обявяването на 1994 г. за Международна година на семейството от Общото събрание на ООН. Участниците във форума обсъдиха централната роля на семейството в държавите - членки на Европейския съюз и обмениха добри практики при формирането на семейните политики.


„България има добре развита законодателна и стратегическа рамка, политики и мерки, ориентирани към нуждите на децата и техните семейства. Осигуреният достъп до безплатни здравни грижи за децата, политиките за защита на майчинството и платеният отпуск за отглеждане на дете, различните видове облекчения, развитата система за предучилищно и училищно образование и за закрила на детето, са сред най-значимите ни достижения“, посочи заместник-министър Лазаров.


Той подчерта, че социалните услуги в България са безплатни не само за децата, но и за техните родители или лицата, които полагат грижа за тях. Част от мерките за подкрепа на семействата с деца е и финансовата подкрепа чрез предоставяне на дванадесет вида семейни помощи за деца, по-голямата част от които се предоставят без доходен критерий. Разработени са и политики за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, осигуряване на трудова заетост и професионална реализация.
Преди конференцията държавите членки подписаха декларация относно създаването на възможно най-добри условия за подкрепа и насърчаване на семейния живот.

важна информация