Зам.-министър Султанка Петрова: Стратегията за корпоративна социална отговорност цели подобряване качеството на живот на

Зам.-министър Султанка Петрова

Разработването на Стратегията за корпоративна социална отговорност е в отговор на политическата ангажираност на българското правителство за подобряване качеството на живот на населението и повишаване конкурентноспособността на икономиката ни. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова при откриването на конференция под надслов „Златните сърца говорят”. Конференцията се организира във връзка с провеждането на шестото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце”.

 

В своето изказване заместник-министър Петрова подчерта, че социално отговорното поведение в полза на обществото е мисия, съчетала в себе си строги принципи, личен избор, самосъзнание и светоусещане. 

 

Общата ни цел е да създадем онези условия и среда, които да дадат увереност на бизнеса и на другите организации, че бидейки социално отговорни, те ще повишат своята добавена стойност и ще допринесат за по-добро общо благосъстояние. Благодарение на Вашите „златни сърца“ – тази цел е все по-достижима,каза в заключение д-р Петрова.

важна информация