ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПО СХЕМАТА 60/40

work-small

 

Изплащането на компенсации за запазване на заетостта по време на извънредното положение започна, след като късно снощи Европейската комисия (ЕК) даде положително становище за държавното финасиране по програмата, добила популярност като „Схемата 60 на 40“. В решението се посочва, че схемата, предложена от България, отговаря на условията за предоставяне на държавна помощ за субсидии за заплати и осигуровки на предприятията от най-засегнатите сектори и дейности и на целта за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта. Одобрението на схемата от ЕК дава възможност Националният осигурителен институт (НОИ) да започне в срок изплащането на средства на работодателите, подали заявления и отговарящи на критериите за изплащане на помощта.

 

По-рано днес от НОИ съобщиха, че днес ще бъдат преведени първите компенсации на 68 работодатели за 1065 работници и служители. Плащанията са в размер на 60% от осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Общият размер на платените средства е 274 273,71 лв., от които компенсации 230 261,87 лв. и осигурителни вноски 44 011,84 лв. Тези суми ще постъпят в сметките на работодателите утре, пълният списък на компенсираните работодатели е публикуван на официалната интернет страница на НОИ, меню Достъп до информация.

 

По данни на Агенцията по заетостта към 14 април са постъпили общо 2 840 заявления от работодатели за изплащане на компенсации за 45 054 работници и служители.

 

Средствата се изплащат поотделно за всеки месец, след изтичането му. Първото плащане се отнася само за дните от март. При изчисляването им НОИ извършва проверки за наличието на трудово правоотношение с работниците и служителите преди датата на обявяване на извънредното положение – 13 март 2020 г., и съответно дали правоотношението не е прекратено след тази дата.

 

За периодите на ползване на неплатен отпуск и отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, компенсации не се изплащат.

 

По-рано днес правителството прие промени в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели. Съгласно новите разпоредби размерът на компенсациите ще бъде 60% от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите вноски на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

 

В случаите на преустановяване на  работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждениe, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

Съгласно промените работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства“ и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)“, преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед  на държавен орган също ще могат да кандидатстват за подкрепа.

важна информация