Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

важна информация