Мултимедия

  Министър Лазар Лазаров представи основните резултати на

  министерството в рамките на служебния кабинет

Министър Лазаров представи основните резултати на министерството  в рамките на служебния кабинет


 

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


 

Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца

Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца


       

Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания

Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания


   

ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи

ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи


 

ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал

ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал


 

Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


 

Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания

Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания


 

Преговори по Директивата за командированите работници

Преговори по Директивата за командированите работници

 


 

важна информация