Мултимедия

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г

ЦИКИнформационен видео клип „Гаранция за сигурност и качество на социалните услуги".

.услуги

 

Основни резултати от дейността на МТСП в периода 6 юни - 15 декември 2023 г.

img-20230627-wa0020-1


Приветствие на Иванка Шалапатова към участниците в международния форум „PensionsEurope CEEC Forum 2023“

-21


Приветствие от министър Иванка Шалапатова по повод Международния ден на възрастните хора - 01 октомври 2023 г. 

1 oktomvri


 Приветствие от министър Иванка Шалапатова по повод Международната седмица на глухите - 18 – 24 септември 2023

Иванка Шалапатова


Министър Лазар Лазаров представи основните резултати на

  министерството в рамките на служебния кабинет

Министър Лазаров представи основните резултати на министерството  в рамките на служебния кабинет


 

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Строителна фирма подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


 

Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца

Национална кампания „Мисията е възможна“ показва, че няма различни деца


       

Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания

Проект по ОПРЧР подобрява условията на труд в шивашка компания


   

ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи

ОПРЧР отпуска микрокредити на предприемчиви българи


 

ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал

ОПРЧР подпомага инвестициите в човешкия капитал


 

Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР

Частна пожарна компания подобрява условията на труд с проект по ОПРЧР


 

Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания

Фондация „Очи на четири лапи“ обучава кучета в помощ на хората с увреждания


 

Преговори по Директивата за командированите работници

Преговори по Директивата за командированите работници

 


 

важна информация