Служби по трудови и социални въпроси

Уважаеми посетители,

Добре дошли на сайта на Службите по трудовите и социалните въпроси!

 

Изграждането на мрежа от Служби по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности започна през 2006 г. и бе продиктувано от необходимостта от своевременно и компетентно информиране и съдействие на българските граждани след приемането на страната ни за член на ЕС.

Понастоящем функционират осем СТСВ към посолствата на Република България в:

·         Република Австрия (Виена);

·         Конфедерация Швейцария (Берн);

·         Република Гърция (Атина);

·         Република Кипър (Никозия);

·        Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия (Лондон);

·         Ирландия (Дъблин);

·         Кралство Испания (Мадрид);

·         Федерална Република Германия (Берлин).

Ръководителите им са експерти от дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество“, базирани са в посолствата ни във Виена, Атина, Лондон, Мадрид и Берлин, като периодично обслужват нашите съграждани и в посолствата ни в Швейцария, Кипър и Ирландия.

Целта на СТСВ е да съдействат за успешното провеждане на политиката на Република България в областта на свободното движение на работници и свързаната с нея координация на системите за социална сигурност в ЕС, управление на трудовата миграция и защита интересите на българските граждани в тези области. В тази връзка СТСВ изпълняват следните по-важни дейности:

·         Съдействие във връзка с трудовата мобилност/миграция и интеграция на работници-мигранти;

·         Защита интересите на български граждани, упражняващи заетост на територията на съответните държави;

·         Информиране за условията и реда за упражняване на заетост в съответните страни, както и в България;

·         Развитие на  двустранното сътрудничеството и договорната база с Република България в областта на труда и социалната политика.

 

Какво съдействие можете да получите от СТСВ?

СTСВ могат да Ви предоставят:

·            информация и подкрепа по въпроси, отнасящи се до упражняване на легална трудова заетост;

·            информация, отговори на запитвания и консултации относно законовите уредби в областта на трудовата и социалната сфера на ЕС и в съответните държави;

·            информация, отговори на запитвания и консултации относно нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика на граждани и фирми  относно упражняване на заетост в България.

СТСВ не могат да Ви съдействат за намирането на  работа, но ще направят всичко, в съответствие с правомощията им, за пълноценната защита на Вашите трудови и социални права.

 

За да получите допълнителна информация за условията на труд и социална сигурност, както и друга актуална информация или съдействие, моля изберете  СТСВ в съответната страна чрез банера на началната страница на сайта на МТСП „Служби по трудови и социални въпроси към посолства в чужбина“.