Трудово правоотношение прекратяване

Съгласно чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. След 1 юни 2025 г. работодателят е длъжен в седемдневен срок да вписва в регистъра на заетостта датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Общи основания за прекратяване

Прекратяване от работника или служителя

Прекратяване от работодателя