Другите за нас

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБСЛУЖВАНИТЕ ОТ НАС ГРАЖДАНИ!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Администрацията на Министерството на труда и социалната политика непрекъснато се стреми да поддържа диалог с клиентите и техните граждански организации, да зачита техните позиции, експертен потенциал и да удовлетворява поставените разумни изисквания.

За тази цел събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания. Ако желаете да споделите нещо с нас по повод предоставяните административни услуги, попълнете и ни изпратете:

*Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

*Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на Министерство на труда и социалната политика


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в МТСП през 2023 г.

Приложение 1

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в МТСП през 2022 г.

Приложение 1

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в МТСП през 2021 г.

Приложение 1

Анализ на обслужването по безплатния телефон в Министерството на труда и социалната политика през 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в МТСП през 2020 г.

Доклад- Анализ на обратната връзка на БИТСП относно административното обслужване, осъществявано от администрацията на МТСП и водещите агенции към министъра на труда и социалната политика: АСП, АЗ, АХУ, ДАЗД и ИА ГИТ

 


ХОРАТА БЛАГОДАРЯТ

Благодарствено писмо от община Русе

Благодарствено писмо от Драгомир Пеев


АРХИВ