Другите за нас

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБСЛУЖВАНИТЕ ОТ НАС ГРАЖДАНИ!

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

          Администрацията на Министерството на труда и социалната политика непрекъснато се стреми да поддържа диалог с клиентите и техните граждански организации, да зачита техните позиции, експертен потенциал и да удовлетворява поставените разумни изисквания.

За тази цел събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания. Ако желаете да споделите нещо с нас по повод предоставяните административни услуги, попълнете и ни изпратете:

 

*Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

 

*Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на Министерство на труда и социалната политика

                                          ***********************************************************************************************

Хората благодарят

Похвала за служител от Колцентъра на МТСП от Галя Григорова от град Враца

Благодарствено писмо от Румен Любенов от град София

Похвала от Иванка Величкова от град Перник

Похвала от Валентина Михайлова от град София

Похвала от Елена Вълчанова от град Варна

Благодарствено писмо от Силвия Милкова Витанова от град София

Благодарствено писмо от Жанета Захариева - Генова от град София

Благодарствено писмо от Тодорка Илиева от град София

Благодарствено писмо от Милен Минков от град София

Благодарствено писмо от инж. Иван Тахтаков от град София

Благодарствено писмо от Ксения Добрева от село Люляково, област Варна

Благодарствено писмо от проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК и на Организационния комитет на Националното честване на „Деня на миньора“

Благодарствено писмо от Стефан Пенев от град Добрич

Благодарствено писмо от Елена Бонева от град София

Благодарствено писмо от инж. Ирина Николова от град Монтана

Благодарствено писмо от д-р Красимира Ковачка от град Самоков

                                                      ******************************************************************************

 

Доклад- Анализ на обратната връзка на БИТСП относно административното обслужване, осъществявано от администрацията на МТСП и водещите агенции към министъра на труда и социалната политика: АСП, АЗ, АХУ, ДАЗД и ИА ГИТ

 

Мерки за изпълнение на дадените препоръки от извършения анализ по Договор № РД 04-32/18.04.2017 г. с БИТСП